In deze bijdrage staat de vraag centraal waarom het verleggen van de woonplaats voldoende is om een situatie onder de werkingssfeer van het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen te brengen, ook als de plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend niet wijzigt. Erik Ros onderzoekt of de rechtvaardiging hiervoor gevonden kan worden in de bepalingen over het burgerschap van de Unie. In dit kader gaat de auteur ook in op het vrije verkeer van personen onder de EER-overeenkomst. Deze overeenkomst kent een hoge mate van associatie met de interne markt van de EU en bevat aan het EU-recht gelijkluidende bepalingen over het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen. Het burgerschap van de Unie maakt daarentegen expliciet geen onderdeel uit van de EER-overeenkomst.

hdl.handle.net/1765/131216
NLFiscaal Wetenschappelijk
Tax Law

Ros, E.W. (2020). Waarom valt het verplaatsen van alleen de woonplaats ook onder de werkingssfeer van de personele marktvrijheden?. NLFiscaal Wetenschappelijk, 2020. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131216