Met gebruik van experimenten is in de economische wetenschap vaak niet goed mogelijk. Daardoor is het dikwijls bijzonder moeilijk de empirische waarde van verschillende theorieen te vergelijken. Falsificatie met behulp van experimentele en econometrische studies blijkt bijna onmogelijk. Op een meer fundamenteel niveau kan men echter de verschillende axioma's die aan economische theorieen ten grondslag liggen, en die gebaseerd zijn op de 'intu'i1 tie' van de onderzoeker, wel aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Een bekend voorbeeld van een axioma dat door experimentele studies wordt weerlegd is dat van de transitiviteit. Dit ordeningsprincipe werkt als volgt: als iemand goederenpakket A prefereert boven B en pakket B boven C, dan moet hij ook pakket A prefereren boven C. Als dat laatste niet het geval is spreekt men van intransitiviteit1. Het blijkt voor mensen ondoenlijk een groot aantal verschillende goederenpakketten consistent te rangschikken. Consequenties voor verder economisch onderzoek schijnt dit overigens niet te hebben.

,
hdl.handle.net/1765/13122
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van Marrewijk, J.G.M. (1989). Risico en rationaliteit. Economisch-Statistische Berichten, 92–94. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13122