De statistische steekproef neemt al geruime tijd een belangrijke plaats in binnen de controleaanpak van de Nederlandse Belastingdienst. Voor de Belastingdienst is deze aanpak namelijk efficiënt. Toch is er ook veel kritiek op deze aanpak, waarbij met name aandacht bestaat voor de positie van de belastingplichtige. In deze bijdrage bekijken de auteurs de statistische steekproef kritisch vanuit EU-context aan de hand van de zaak Fontana.

hdl.handle.net/1765/131272
Weekblad voor Fiscaal Recht
Tax Law

Merkx, M., & Van Twisk, J.G.M. (2020). Wat vindt Europa van de Nederlandse fiscale steekproeven?. Weekblad voor Fiscaal Recht, 1350–1358. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131272