In deze bijdrage bespreek ik de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap en haar bestuurders en commissarissen voor het algemeen verkrijgbaar stellen van misleidende financiële verslaggeving. Mijn analyse zal ik toespitsen op de voor deze aansprakelijkheid toe te passen misleidingsnorm, waarbij ik uitgebreid zal ingaan op de betekenis die in dat verband toekomt aan de bij en krachtens de wet en het EU-recht gestelde voorschriften voor financiële verslaggeving en het jaarrekeningbeginsel van voldoende of niet te verwaarlozen belang.

hdl.handle.net/1765/131304
Corporate and Financial Law

Pijls, A.C.W. (2020). Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor misleidende financiële verslaggeving. In Handboek Jaarrekeningenrecht (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; deel 164), Deventer: Wolters Kluwer (pp. 1125–1150). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131304