In 2017 heeft de strafkamer van de Hoge Raad het zogeheten ‘pleitbaar standpunt’ uit het fiscale boeterecht een plaats gegeven in de strafrechtelijke doctrine, door aan te geven op welke wijze een dergelijk verweer in het kader van de vragen ingevolge artikel 348/350 Sv dient te worden aangemerkt.
In deze bijdrage wordt de meest recente jurisprudentie omtrent het pleitbaar standpunt binnen het leerstuk van opzet in het strafrecht toegelicht en wordt bezien in hoeverre het pleitbaar standpunt kan worden aangemerkt als een erkende strafuitsluitingsgrond dan wel of er argumenten bestaan om een bijzondere strafuitsluitingsgrond aanwezig te achten.

, ,
doi.org/10.5553/Bsb/266669012020001004007, hdl.handle.net/1765/131306
Boom Strafblad

de Bont, G. (2020). Het pleitbaar standpunt als bijzondere strafuitsluitingsgrond?. Boom Strafblad, 2020(4), 219–224. doi:10.5553/Bsb/266669012020001004007