Na een moeizame totstandkoming is Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik hiervan aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen mediation en behandeling in rechte. Deze regeling past binnen het streven naar een betere toegang tot de rechtspleging als onderdeel van de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. De richtlijn kan worden gezien als het sluitstuk van de geschillenbeslechting in de EU en volgt op een groot aantal verordeningen dat betrekking heeft op beslechting van geschillen in rechte. In deze bijdrage wordt de Richtlijn kort van commentaar voorzien en de invloed in Nederland besproken.

, ,
hdl.handle.net/1765/13141
Ondernemingsrecht
Commercial and Entrepreneurial Law

Kramer, X. (2008). De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa. Ondernemingsrecht, 328–330. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13141