Het besluit om de winning van aardgas uit Groningse gasvelden versneld af te bouwen en in te zetten op het uitfaseren van aardgas voor het verwarmen van gebouwen kwam pas tot stand na een aantal flinke aardbevingen en oplaaiend burgerprotest. Na twee jaar overleg over compensatieregelingen en het tijdpad pakte Minister Wiebes onverwacht snel door. Geschraagd door het Klimaatakkoord en het experimenteerprogramma Aardgasvrije wijken, wordt breed ingezet op 'Van Gas Los'.

hdl.handle.net/1765/131467
Ruimte en Wonen
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

van Buuren, A., van der Steen, M., Edelenbos, J., & Loorbach, D. (2020). De transitie naar aardgasvrij Sterke sturing en ruimte voor maatwerk. Ruimte en Wonen, Juni 2020. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131467

Additional Files
Online