Mede naar aanleiding van de kredietcrisis is de Code Banken gepubliceerd. De Code introduceert principes op het gebied van de versterking van de governancestructuur en het risicomanagement binnen banken, het beloningsbeleid van banken en de positie van de aandeelhouders vanuit het perspectief van de maatschappelijke functie van banken. In de jaarverslagen van banken over 2010 dient voor het eerst verantwoording te worden afgelegd over de naleving van de Code Banken. Uit ons onderzoek volgt dat de meeste banken uitgebreid rapporteren over de naleving van de Code Banken. De mededeling over de naleving van de Code Banken is voor verbetering vatbaar, en dat geldt ook voor de informatieverstrekking over de invulling die gegeven is aan de principes. Om dit te bewerkstellingen doen wij een aantal aanbevelingen en hebben wij ‘best practices’ geïdentificeerd. De banken zijn nu zelf aan zet om hier in de toekomst nog verder invulling aan te geven.

doi.org/10.5117/mab.85.13898, hdl.handle.net/1765/131488
Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie

de Bos, A., Edelman, H., Jans-Wieringen, M., & Scheffe, M. (2011). Code Banken: Op weg naar vertrouwen. Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 85, 638–657. doi:10.5117/mab.85.13898