Sociale vaardigheden zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van kind tot volwassene. In dit artikel bespreken we de ontwikkeling van het sociale brein, opgedeeld in verschillende hersennetwerken die betrokken zijn bij verschillende sociale vaardigheden. We richten ons met name op de adolescentie, een vormende periode, waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen tot sociaal-betrokken volwassenen. Ook bespreken we wat bekend is over het functioneren van deze hersennetwerken bij jongeren die antisociaal gedrag vertonen, een groep jongeren die deels gekenmerkt wordt door afwijkend sociaal functioneren en het benadelen van anderen. De hersengebieden die zijn betrokken bij acceptatie en afwijzing en het ervaren van empathie zijn gevoelig voor onderlinge verschillen en omgevingsinvloeden, en lijken grotendeels uitgerijpt voor de adolescentie. Het hersennetwerk voor perspectief nemen ontwikkelt zich structureel en functioneel nog door gedurende de adolescentie. Ookwijken deze netwerken op verschillende manieren af bij jongeren die antisociaal gedrag vertonen; met name op het gebied van empathie en perspectief nemen.

doi.org/10.1007/s12474-019-00232-4, hdl.handle.net/1765/131519
Neuropraxis

Klapwijk, E.T., & Crone, E.A.M. (2019). De ontwikkeling van het sociale brein: meer begrip van sociale en antisociale trajecten. Neuropraxis, 23, 101–106. doi:10.1007/s12474-019-00232-4