In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade, in hoeverre vinden compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader via die bronnen daadwerkelijk plaats en in hoeverre zijn daarmee publieke kosten gemoeid? Deze drieledige onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen: 1. Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade? 2. In hoeverre vinden via die bronnen daadwerkelijk compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader plaats? 3. In hoeverre zijn publieke kosten gemoeid met compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten?

hdl.handle.net/1765/131573
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Hebly, M., Lindenbergh, S., Visscher, L., & Desmet, P. (2020). Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten. Verkenning van bronnen, volumes en publieke kosten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131573