Geschil tussen voormalige echtelieden bij verdeling van ontbonden huwelijksgemeenschap over vergoeding aan de man van helft van overwaarde van de echtelijke woning die (gefinancierd met de opbrengst van eerdere woning) is opgericht op een stuk grond dat de vrouw had geërfd en buiten de gemeenschap was gebleven; natrekking; derogerende werking van redelijkheid en billijkheid

, ,
hdl.handle.net/1765/13160
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

Nuytinck, A.J.M. (2008). De onder uitsluitingsclausule verkregen grond en de daarop gebouwde nieuwe woning: nominaliteitsleer of beleggingsleer?. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 628–631. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13160