Bij koersschade dient onderscheid te worden gemaakt tussen schade die beleggers direct lijden als gevolg van misleidende berichtgeving en schade die zij indirect lijden als gevolg van de normschending van een derde jegens de beursvennootschap. Laatstgenoemde afgeleide of ‘dubbel afgeleide’ schade komt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor vergoeding in aanmerking. De auteurs behandelen beide vormen van afgeleide schade en de bijbehorende Poot/ABP-doctrine en bespreken de (al-dan-niet) vergoeding van directe en ‘dubbel afgeleide’ schade geleden door optiebeleggers.

hdl.handle.net/1765/131661
Maandblad voor ondernemingsrecht
Corporate and Financial Law

Pijls, A., & Haksteeg, H. W. (2020). De vordering tot vergoeding van koersgerelateerde schade geleden door aandeelhouders en optiebeleggers. Maandblad voor ondernemingsrecht, afl. 10-11. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131661