Door Raymond Gradus, Elbert Dijkgraaf en Tjerk Budding. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is bij gemeenten sprake van verzelfstandiging en uitbesteding van taken. Dit artikel analyseert dit vraagstuk door te kijken naar veranderingen in de wijze waarop de gemeentelijke afvalinzameling is georganiseerd. Het laat zien dat waar in eerste instantie een trend zichtbaar was naar het naar buiten de gemeente toe verplaatsen van activiteiten, de laatste jaren sprake is van een omgekeerde beweging.

hdl.handle.net/1765/131728
Public Controlling