Dit boek biedt een handreiking hoe organisaties een vangnet van ongewenst gedrag op maat kunt inrichten. Daarvoor worden enkele modellen aangereikt evenals voorbeelden van bedrijven die stappen in deze richting hebben gezet. Grotere organisaties kunnen voor een vangnet aanknopen bij de staffunctionarissen die thans al een belangrijke rol vervullen bij de signalering van ongewenst gedrag, te weten de vertrouwenspersoon, de afdeling Beveiliging en de compliance officers. Kleinere organisaties kunnen een integriteitfunctionaris aanwijzen die misstanden en dilemma’s signaleert en kanaliseert.