Wie gebruikmaakt van ouderenzorg betaalt vaak een eigen bijdrage. Zeker in het verpleeghuis kunnen de kosten voor ouderen daardoor flink oplopen. Vanwege die kosten staan de eigen bijdragen ook voortdurend ter discussie. Tegelijk is er eigenlijk maar weinig bekend over hoe de eigen bijdragen precies uitpakken voor de financiƫle situatie van ouderen. Dit artikel poogt hier verandering in te brengen door met behulp van gedetailleerde administratieve data de kosten van de eigen bijdragen voor verschillende groepen ouderen in kaart te brengen. De lage inkomensgroepen blijken, als deel van hun inkomen, het meeste kwijt te zijn: hun behoefte aan zorg is het grootst, en zij gebruiken relatief veel verpleeghuiszorg, waarvoor de eigen betalingen het hoogst zijn.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/131822
Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Bom, J., Wouterse, B., Bakx, P., & Tenand, M. (2020). Grote verschillen in eigen bijdrage aan ouderenzorg. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 22(4). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131822