In deze editie van Interlokaal vindt u de aankondiging van de oratie van Arjen Schep. Ook kunt u een samenvatting lezen van een onderzoek dat het ESBL heeft uitgevoerd in opdracht van de LVLB en de VNG. Dit onderzoek gaat over het gebruik van algemene en/of doorlopende volmachten door no-cure-no-pay-bureaus en de mogelijkheden die de volmachtgever (belastingplichtige) en de gemeente hebben om gebruik van de volmacht voor het indienen van bezwaar tegen de wil van de volmachtgever te voorkomen. Onderaan vindt u een overzicht van de verschenen publicaties sinds de vorige editie.