"Het van oorsprong Griekse woord econoom betekent zoiets als ‘rentmeester’; economie wordt dan ook van oudsher in het Nederlands vertaald als ‘huishoudkunde’ ofwel de leer van het samenwerken van menselijke groepen op micro-, meso- en macroniveau. Relationele economie beschouwen we als een verdere uitbouw van de gedragswetenschappelijke benadering van de economie, met daarbij een normatieve component. Het geheim van economie is namelijk dat we samen meer kunnen dan alleen. [...] "

hdl.handle.net/1765/131830
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Erasmus School of Economics

Bovenberg, A.L, van Casteren, A.J, & van Os, B. (2020). Mens en Economie. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 2/3(Drijfveren, Deugden en Leiderschap), 57–63. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131830