De overheid en ondernemingen kunnen elkaar versterken in de overgang naar een duurzame economie. Kern is het overstappen van het streven naar economische groei en winst alleen naar het bekijken van economische, sociale en milieuaspecten in samenhang. De financiële sector kan een sturende rol spelen door duurzame ondernemingen en overheden te financieren en tegelijkertijd de financiering van niet-duurzame ondernemingen en overheden af te bouwen.