Schikkingen worden doorgaans gesloten in of vanwege onzekerheid, waarbij een afweging plaatsvindt van goede en kwade kansen. Bij collectieve schikkingen ingevolge de WCAM en WAMCA speelt echter een unieke onzekerheid, die samenhangt met het systeem van collectieve afwikkeling: een belangenbehartiger treedt op voor ‘andere personen’ in een opt-outmodel, waardoor het uiteindelijke gedrag van de benadeelden ten aanzien van de schikking veelal onbekend is. Deze onzekerheid en het effect daarvan op het succes van een schikking staat centraal in dit artikel. De auteur benoemt de hieruit voortvloeiende aandachtspunten voor de vormgeving en beoordeling van dergelijke schikkingen en bepleit meer transparantie rondom de afwikkelingsgegevens, om zo beter tegemoet te kunnen komen aan de beoogde doelen van efficiëntie en effectiviteit.

hdl.handle.net/1765/131966
Tijdschrift voor de Procespraktijk
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Tillema, I. (2020). Schikken in onzekerheid. Lessen uit de afwikkeling van WCAM-schikkingen voor toekomstige WAMCA-schikkingen. Tijdschrift voor de Procespraktijk, (5), 163–170. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/131966