In deze bijdrage wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2011, nr. 08/05323 en wordt met name nader ingegaan op de transferpricingaspecten van dit arrest.

hdl.handle.net/1765/132152
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

Jie-A-Joen, C.S.J., Damsma, B.W.A.M., & Meijer, T.A. (2012). Zakelijke of onzakelijke lening? - baanbrekend Hoge Raad-arrest. Maandblad Belastingbeschouwingen, (4), 168–173. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132152