Vijftien jaar na de publicatie in 1995 van de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations heeft de OESO op 22 juli 2010 een herziene versie van deze guidelines gepubliceerd. Deze 2010-versie bevat een herziening van de hoofdstukken I-III en een nieuw hoofdstuk IX inzake de verrekenprijsaspecten van business restructuring.

hdl.handle.net/1765/132154
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

Jie-A-Joen, C.S.J, & Damsma, B.W.A.M. (2011). Herziening hoofdstukken I-III OESO-Richtlijnen voor Verrekenprijzen: business as usual of een drastische wijziging? (deel I). Maandblad Belastingbeschouwingen, Maart 2011(3), 105–115. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132154