Een van de vele sectoren die beïnvloed zou kunnen worden door COVID-19 is de woningmarkt. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe de Nederlandse woningmarkt uiteindelijk uit deze crisis zal komen. De laatste maal dat een dergelijk grote epidemie de economie ontwrichtte, is al meer dan een eeuw geleden. Het recente verleden biedt dus weinig houvast om de huidige situatie te duiden. Marc Francke en Matthijs Korevaar onderzochten recent hoe grote historische epidemieën stedelijke woningmarkten beïnvloedden.