In deze bijdrage wordt Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevel-procedure (EBB-Vo) van commentaar voorzien. De EBB is de eerste eenvormige Europese pro-cedure en kan daarom een mijlpaal worden genoemd. Op een aantal punten wordt kritiek geleverd. Zo lijkt de uitzondering van niet-contractuele vorderingen in art. 2 lid 2 EBB-Vo on-nodig complicerend. De aansluiting bij de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo – hoewel uit het standpunt van horizontale afstemming gewenst – is eveneens complicerend en kostenverhogend. De regeling van het bewijs in art. 7 is niet geheel duidelijk en kan tot een verschillende praktijk in de lidstaten leiden. Tot slot is de regeling van de heroverweging evenmin duidelijk en zij kan bij een ruime interpretatie de effectiviteit van de Europese betalingsbevelprocedure ondermij-nen.]

hdl.handle.net/1765/13238
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
European Law

Kramer, X. (2007). Een mijlpaal voor Europa: de eerste eenvormige Europese civiele procedure is een feit. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 108–115. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13238