In deze dissertatie OP ZOEK NAAR EEN LOOPBAAN staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Ter omheining van de studie formuleert en beargumenteert de auteur Norman Schreiner vijf aannames: (1) de studie beperkt zich tot de Nederlandse situatie, (2) de samenleving in haar algemeenheid verandert, (3) er is een verschuivende verantwoordelijkheid voor de inrichting van de loopbaan van werkgever naar individu, (4) een betere voorbereiding verschaft een betere loopbaanoriëntatie en (5) de jonge loopbaanzoeker bereidt zich niet zelden onvoldoende voor op een deugdelijke loopbaanoriëntatie. Als achtergrond voor de toekomstverkenning gebruikt de auteur de resultaten van de studie van Laubacher, Malone en de MIT Scenario Working Group (SWG) uit 1997 waarin twee scenario’s voor mogelijke toekomstige organisaties werden ontwikkeld: een Netwerkscenario en een Conglomeratenscenario. Loopbaanankers, employabilityvraagstukken, fasen van loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving alsmede het arbeidsmarktgesternte worden achtereenvolgens geplaatst in de twee afzonderlijke scenario’s. Schreiner concludeert dat de loopbaanoriëntatie in de toekomst sterk afhankelijk zal zijn van de omstandigheid welk scenario zich zal ontvouwen. Bezien vanuit de loopbaanankers, vindt de auteur op basis van een empirisch onderzoek dat individuen met verschillende loopbaanankers de respectieve scenario’s op uiteenlopende wijze kunnen ervaren. Ook ten aanzien van employabilityvraag-stukken, fasen van loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving, alsmede het arbeidsmarktgesternte worden visies ontwikkeld. In het licht van het voorgaande volgen tot slot aanbevelingen om bij jonge loopbaanzoekers het belang van een adequate loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving te stimuleren en het inzicht hierin te verbeteren. De dissertatie verschaft de lezer gaandeweg ook enig inzicht in loopbaantheorieën en loopbaanconcepten.

, , , , , , , ,
D.J. van Houten (Douwe) , H. Letiche (Hugo) , S.J. Magala (Slawomir)
Erasmus University Rotterdam , Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
hdl.handle.net/1765/13243
Dissertations (UL)
RePub (University Library)

Schreiner, N. (2005, December 5). Op zoek naar een loopbaan: Loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving in het heden en in de toekomst. Dissertations (UL). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13243