In deze bijdrage wordt verslag gedaan van het Van der Heijden Congres, dat werd gehouden op 22 en 23 november 2019. De wederom drukbezochte bijeenkomst stond in het teken van ‘corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang’. De behandeling van de voordrachten alhier volgt dezelfde volgorde als tijdens het congres zelf. Dagvoorzitter Bulten opende het congres (par. 2), gevolgd door Van Solinge, die Maeijers invloed op het concept van het vennootschappelijk belang uiteenzette (par. 3). Daarna gaf Van der Meer Mohr een inkijkje in de agenda van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (par. 4) en schetste Dumoulin de grenzen van het bestuursdomein (par. 5). Na de eerste discussieronde vervolgde Van Slooten met een voordracht over de corporate governance van ondernemingsraden (par. 6), waarna Ten Bos de deelnemers meenam op ontdekkingsreis langs moreel-ethische en strategische perspectieven op het vennootschappelijk belang (par. 7). Stevens sloot de eerste dag af met een voordracht over de positie van aandeelhouders als onderdeel van goede corporate governance (par. 8). De tweede dag van het congres werd afgetrapt door Salemink, die een nieuw perspectief schetste op de rol van de raad van commissarissen in tijden waarin intensiever toezicht is vereist (par. 9). Hijink zette het congres voort met een beschouwing over de rol van de accountant (par. 10), gevolgd door een betoog van De Gaay Fortman voor een uniforme governancecode voor de semi-publieke sector (par. 11). Na de eerste discussieronde van de dag gaf Van Olffen een analyse van de verschillende mogelijkheden om het vennootschappelijk belang te borgen (par. 12), waarna Timmerman tot besluit van het congres een toekomstperspectief op corporate governance schetste (par. 13).

hdl.handle.net/1765/132543
Ondernemingsrecht
Corporate and Financial Law

Keijzer, T.A, & Bakker, K.J. (2020). Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang. Verslag Van der Heijden Congres 2019. Ondernemingsrecht, 22, 568–582. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132543