Bij de huidige aanpak van de coronapandemie lopen verantwoordelijkheden te veel door elkaar heen.
De vroegere staatsman Abraham Kuyper zou dat anders hebben aangepakt.