Het ESBL onderzocht in opdracht van de Waarderingskamer of en in hoeverre coronamaatregelen van de overheid in 2021 kunnen leiden tot aanpassing van de WOZ-waarde van bepaalde onroerende zaken waarvan de gebruiksmogelijkheden zijn beperkt door coronamaatregelen in 2020.