Uit deze quick scan blijkt dat vooral het vereiste dat de activiteiten moeten plaatsvinden in de open-bare ruimte van de BI-zone een belangrijke belemmering te vormen voor inzet van het BIZ-instru-ment voor de bekostiging van brandweertaken. Een nadere analyse van jurisprudentie over dit criterium kan wellicht deze eerste inschatting wat nuanceren. [...]