Het kabinet heeft diverse fiscale maatregelen getroffen vanwege de economische gevolgen van de Corona-crisis. Hoe zit dat met de lokale belastingen? Kan elke gemeente en elk waterschap voor zich maatregelen treffen? Kan een gemeente bijvoorbeeld het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor hotels verlagen? Of leges teruggeven die zijn geheven voor de aanvraag van vergunningen voor evenementen die niet doorgaan vanwege Corona? Of de aanslag toeristenbelasting niet versturen vanwege het wegblijven van toeristen? En heeft de verlaging van de invorderingsrente door het rijk ook gevolgen voor de door lokale overheden berekende rente over belastingschulden waarvan de betaaltermijn is verstreken? Deze en andere vragen komen in dit artikel aan bod.

hdl.handle.net/1765/132838
Belastingblad
Tax Law

Schep, A.W. (2020). Inventarisatie tegemoetkoming lokale belastingen in verband met Corona. Belastingblad, 2020(162), 591–595. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132838