Aan het ESBL is gevraagd een verkennend memo te schrijven in opdracht van de Waarderingskamer. Over enkele maanden worden de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2020 bekend gemaakt. Dit leidt bij zowel belanghebbenden als gemeenten en uitvoeringsorganisaties tot de vraag of de coronamaatregelen voor bepaalde onroerende zaken reeds voor het belastingjaar 2021 tot verandering van de WOZ-waarde kan leiden.