Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) is door Stichting CLOK gevraagd om een fiscaal-juridische analyse uit te voeren van een aanpassing van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (hierna: Wet BIZ). Deze aanpassing wordt als gevolg van de coronacrisis door een aantal partijen – op initiatief van Stichting CLOK – noodzakelijk geacht.