De Wet BIZ stelt de maximale termijn waarvoor een BI-zone kan worden ingesteld op 5 jaar (hierna: instellingstermijn). Daarna moet opnieuw de wettelijk voorgeschreven draagvlak-procedure worden doorlopen om opnieuw een BI-zone voor maximaal 5 jaar te kunnen instellen. In deze notitie wordt een voorstel voor een Tijdelijke Noodwet BIZ uitgewerkt die alle in 2020 lopende BI-zones de keuze geeft om de instellingstermijn met een jaar te verlengen.