Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) is via AA-Plan-advies1 door de provincie Fryslân gevraagd om te verkennen of en op welke wijze met havengelden een deel van de kosten van verdieping en verbreding van het sluiscomplex Kornwerderzand kan worden bekostigd.