In deze door de Europese Commissie (hierna: Commissie) ingestelde hogere voorziening concludeert A-G Pitruzzella dat het oordeel van het Gerecht – dat de Commissie ten onrechte heeft vastgesteld dat de Spaanse regeling op grond waarvan een lager vennootschapsbelastingtarief gold voor slechts enkele voetbalclubs een staatssteunvoordeel heeft opgeleverd – onjuist is. De A-G adviseert het arrest van het Gerecht te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht.

hdl.handle.net/1765/132912
NLFiscaal
Tax Law

van Poppel, J. (2020). NLF 2020, NLF 2020/2443, (Kwalificeert Spaanse regeling voor topvoetbalclubs als staatssteun?). Kwalificeert Spaanse regeling voor topvoetbalclubs als staatssteun?, 46, 28–30. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132912