De aftrek van voorbelasting is van oudsher veelvuldig onderwerp van discussie binnen de omzetbelasting. Afgelopen jaar heeft dat geleid tot het verschijnen van veel interessante, verrassende en ook verwarrende jurisprudentie. Met deze bijdrage vestigen we de aandacht op een deel van die jurisprudentie, waarbij we ons geconcentreerd hebben op drie (deel)onderwerpen: 1. de afnemer van de prestatie, 2. directe en algemene kosten en de pro rata en 3. herziening. Over jurisprudentie over de btw-aftrek bij exploitatie van zonnepanelen gaat het volgende artikel, BTW-bulletin 2020/16. Dit artikel is het vervolg op BTW-bulletin 2020/11.

hdl.handle.net/1765/132913
BTW-bulletin
Tax Law

Schriek, K., & Merkx, M. (2020). Aftrek van voorbelasting: hot btw-topic voortdurend in beweging – deel 2. BTW-bulletin, 2020(3). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132913