In de onderhavige zaak oordeelt het Hof van Justitie dat een terugbetalingstermijn van een jaar, voor een heffing die achteraf onverenigbaar blijkt met het EU-recht, strijdig is met het gelijkwaardigheidsbeginsel, indien geen soortgelijke termijn is vastgesteld voor teruggaafverzoeken wegens schending van nationaal recht.

hdl.handle.net/1765/132914
NLFiscaal
Tax Law

van Poppel, J. (2020). NLF 2020, NLF 2020/2444, (In Roemeense wet opgenomen vervaltermijn strijdig met Unierecht). In Roemeense wet opgenomen vervaltermijn strijdig met Unierecht, 46, 30–31. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132914