Aan het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) is gevraagd een quick scan te geven ten aanzien van de vraag of inzet van het BIZ-instrument mogelijk is ter bekostiging van activiteiten van brandweerzorg voor havengebonden industrie in de gemeente Rotterdam.