In de aanknopingspunten voor heffingsjurisdictieverdeling in het internationaal belastingrecht schuilt de eigenaardigheid dat ze niet onderscheidend zijn. Het woon- en bronlandbeginsel wijzen geografisch in dezelfde richting, naar de aanbodzijde, het oorsprongland. Tegelijkertijd wijst het bronlandbeginsel in tegengestelde richting, naar de vraagzijde, het bestemmingsland. Auteur bepleit het vertroebelde denken over ‘woonland-versus-bronland’ los te laten en de discussie te richten op waar het werkelijk om gaat: spanningen in het internationale belastingregime door geografische divergentie tussen aanbod- en vraagzijde van inkomensproductie.

hdl.handle.net/1765/132928
Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht
Tax Law

de Wilde, M. (2020). Dubbelzinnigheden in de aanknopingspunten voor heffingsjurisdictieverdeling in het internationaal belastingrecht. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2020(171.1), 145–152. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132928