Eerder dit jaar sprak het Hof van Justitie zich nader uit over het fenomeen ‘misbruik van Unierecht’ in de directe belastingen. Het Hof van Justitie lijkt een route te zijn ingeslagen van ambiguïteit, rechtsonzekerheid en uiteindelijk een willekeurige belastingheffing. Niet langer kan worden vastgesteld wanneer misbruik precies aan de orde is. Dit ondermijnt de systeemintegriteit en rechtsstatelijkheid van de internationale winstbelastingstelsels van de EU-lidstaten.

hdl.handle.net/1765/132934
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Tax Law

de Wilde, M.F, & Wisman, C. (2020). Hof van Justitie over ‘misbruik van Unierecht’ in de directe belastingen: quo vadis?. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2020(1), 22–36. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132934