Op 10 juli 2020 diende Kamerlid Snels een initiatiefwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer getiteld ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’. In zijn Opinie bespreekt prof.mr.dr. M.F. de Wilde het voorstel en gaat hij op zoek naar het onderliggende denken dat de basis zou kunnen of wellicht zou moeten vormen voor een dergelijke wetgevende interventie; of juist niet. Het initiatiefwetsvoorstel strekt ertoe de beweerdelijke dividendbelastingclaim te borgen ter zake van de (latente) winstreserves van de Nederlandse hoofdkantoren van ‘onze’ multinationals. De vraag rijst of de ‘zuivere winsten’ van zulke hoofdkantoren eigenlijk wel in Nederland ‘thuishoren’. Het antwoord hierop zal vermoedelijk richtinggevend zijn voor de (on)verenigbaarheid van de voorgestelde belastingmaatregel met het fiscale verdragsrecht en het Unierecht.

hdl.handle.net/1765/132952
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2020). Over de voorgestelde conditionele eindafrekening dividendbelasting en het raadsel van het onderliggende denken. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(2410), 1–9. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132952