Sinds het HvJ in 2013 oordeelde dat Thomas Fuchs (HvJ 20 juni 2013, zaak C-219/12) ondernemer was voor de btw vanwege de exploitatie van zonnepanelen op het dak van zijn woning, raken we niet meer uitgepraat over de vraag of en in hoeverre belanghebbenden recht hebben op aftrek van voorbelasting voor die investering. Zo is nog steeds niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met de btw op bouwkosten van een nieuwbouwwoning waarop zonnepanelen zijn geplaatst en komt de vraag op wat de gevolgen zijn van de nieuwe kleineondernemersregeling. Kortom: de btw-problematiek rondom zonnepanelen is nog zeker niet uitgekristalliseerd. In deze bijdrage ga ik in op deze en andere btw-aspecten van de exploitatie van zonnepanelen en geef ik een update van recente jurisprudentie.

hdl.handle.net/1765/132960
BTW-bulletin
Tax Law

Schriek, K. (2020). Stand van zaken zonnepanelen: duurzaam verwarrend. BTW-bulletin, 2020(3). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132960