Regeldruk in de zorg is een breed gedeelde ergernis die verbonden is aan waardenconflicten. Dit komt doordat regels vaak een te beperkte invulling kennen van kwaliteit van zorg en daarmee sturen op de verkeerde dingen. Op basis van ons onderzoek naar regeldruk en regelruimte in de ouderenzorg pleiten we voor een verschuiving van een regelreflex naar een spiegelreflex. Om regeldruk op te lossen wordt vaak gepleit voor het schrappen van regels. Maar er moet ook gezocht worden naar passende regels. Hier is blijvende reflectie op en discussie over kwaliteit van zorg door verschillende actoren voor nodig. Een dergelijke spiegelreflex draagt bij aan het herkoppelen van het werk van verschillende actoren die actief zijn op verschillende niveaus in de zorg, waaronder zorgverleners, managers en externe partijen zoals toezichthouders. Trefwoorden: Regeldruk, passende regels, waardendiscussies

hdl.handle.net/1765/133000
TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek
Health Care Governance (HCG)