De dood van George Floyd in mei 2020 mondde uit in een wereldwijde protestbeweging tegen racisme en discriminatie. Ook Rotterdam was op 5 juni 2020 het decor voor een grootschalig protest. De deelnemers spraken zich uit tegen politiegeweld tegen de zwarte bevolking van de VS, maar vroegen ook aandacht voor typisch Nederlandse uitwassen van het probleem zoals institutioneel racisme, het slavernijverleden en het uiterlijk van Zwarte Piet. De demonstranten konden op steun rekenen, maar in de media en op internet klonken er ook felle tegengeluiden: de maatschappij bleek verdeeld. Deze verdeeldheid is illustratief voor de complexiteit van dit belangrijke maatschappelijke probleem. Het roept bovendien vragen op: hoe worden racisme en discriminatie ervaren in Rotterdam? Welke sociaal-maatschappelijke stromingen zijn bij het probleem betrokken en hoe verhouden die zich tot racisme en discriminatie? Waar vinden maatschappelijke stromingen elkaar, en waar botsen ze? New Momentum voerde een verkennende digitale sociologie uit rond het thema racisme en discriminatie in Rotterdam. Daarvoor onderzochten en we Twitter: het belangrijkste microbloggingplatform dat meedeint op de golven van de actualiteit. We brengen de belangrijkste meningen en perspectieven in kaart, en identificeren welke groepen zich bezighouden met het probleem.