Sinds 1 september 2004 worden in veel winkels contante bedragen afgerond op vijf eurocent. Aanleiding hiertoe was de veelgehoorde klacht over weinig betaalgemak, vooral veroorzaakt door de vele kleine één- en twee-eurocentmuntjes in de portemonnee. De doorslag gaf een geslaagde proef in Woerden, gehouden door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waarin de meningen van betalers zijn gepeild. Maar is het betaalgemak nu echt verbeterd? Wij vergelijken de inhoud van de portemonnee voor en na de afronding en concluderen dat er feitelijk weinig is veranderd.

Additional Metadata
Keywords Euro, currency
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13379
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & Dijkshoorn, S. (2006). Betaalgemak door afronding niet toegenomen. Economisch-Statistische Berichten, 237–238. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13379