De op data van uitzendwerk en op de gereviseerde nationale rekeningen van het CBS gebaseerde EICIE voorspelt een krimp van het bbp van 1,5% in het tweede kwartaal van 2005 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2004. Met twee achtereenvolgende kwartalen van krimp is Nederland in een recessie beland.

Additional Metadata
Keywords GNP, Netherlands
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13381
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
de Groot, E.A, & Franses, Ph.H.B.F. (2005). EICIE voorspelt 1.5% krimp. Economisch-Statistische Berichten, 320–321. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13381