Sinds januari 2005 wordt per kwartaal de EICIE-indicator gepubliceerd in de ESB. De indicator verschijnt rond de drie weken na afloop van het kwartaal, en geeft, eerder dan de flash van het CBS, een eerste indruk van de economische groei in Nederland. De EICIE-indicator is gebaseerd op een eenvoudig model dat de groei in het bnp tegen marktprijzen koppelt aan ontwikkelingen in het aantal werknemers bij Randstad in dienst. Een uiteenzetting van het model staat beschreven in De Groot en Franses (2005). Dit model is bepaald voor actuele kwartaalgegevens van Randstad en de bnp-cijfers zoals die tot en met juni 2005 beschikbaar waren. Sinds juli 2005 zijn de bnp-cijfers onderhevig aan herzieningen, en op dit moment zijn alleen de herziene gegevens voor de jaren 2001 tot heden beschikbaar. We hebben voor de EICIE van oktober 2005 en januari 2006 het model opnieuw bepaald, nu dan met de herziene cijfers, maar we verwachten dat ons originele model weer nuttig zal blijken, als alle gegevens tot aan 1977 terug herzien zijn.

Additional Metadata
Keywords economic growth, economische groei
JEL Economic Development, Technological Change, and Growth (jel O)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13382
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
de Groot, E.A, & Franses, Ph.H.B.F. (2006). EICIE, gematigde groei in 2006-2015 en een dip in 2012. Economisch-Statistische Berichten, 32–33. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13382