Een halve eeuw geleden werd in Rotterdam het Econometrisch Instituut opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum kijken we naar hoe het gebruik van modellen in de econometrie is geevolueerd.

Additional Metadata
Keywords econmetrische modellen, econometric models, econometrics, econometrie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/13406
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & Kloek, T. (2006). Vijftig jaar Econometrie: de waarde van het model. Economisch-Statistische Berichten, 302–303. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13406