De Algemene Rekenkamer uit in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen of het lukt om nieuwe btwregels van de EU voor de levering van goederen en digitale diensten aan particulieren tijdig in te voeren (wetsvoorstel 35 527). Op 1 juli 2021 worden de nieuwe Europese regels voor deze grensoverschrijdende e-commerce van kracht. De Nederlandse belastingdienst heeft echter aangegeven deze op zijn vroegst op 1 januari 2022 te kunnen invoeren. Als het de Belastingdienst niet lukt om dit tijdstip een halfjaar te vervroegen, loopt de Staat mogelijk btw-inkomsten mis. Ook kan dit financiële en logistieke problemen opleveren voor het bedrijfsleven. In reactie op de bezorgdheid van de Rekenkamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de mogelijkheden van invoering op 1 juli 2021 en de risico’s van deze versnelling voor de uitvoering worden onderzocht.

hdl.handle.net/1765/134091
NLFiscaal
Tax Law

Merkx, M. (2021). NLF 2021, 200, (Tijdige invoering btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging). Tijdige invoering btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/134091