Nederland kan – anders dan aan de Tweede Kamer eerder is bericht – toch per 1 juli 2021 dit wetsvoorstel (35 527) uitvoeren. Deze versnelling ten opzichte van eerdere signalen is mogelijk via een zogenoemd ‘noodspoor’. Dit is een tijdelijke en beperkte oplossing waar risico’s en onzekerheden aan zijn verbonden. Het kabinet is echter van mening dat de nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven van een latere uitvoering zo groot zijn dat dit noodspoor zal worden bewandeld. De bijbehorende risico’s zullen zo veel mogelijk worden gemitigeerd. In een brief aan de Tweede Kamer licht de staatssecretaris toe toe wat de consequenties zouden zijn van niet invoeren per 1 juli 2021, hoe het noodspoor werkt met bijbehorende risico’s en hoe de Belastingdienst die risico’s zo veel mogelijk zal mitigeren.

hdl.handle.net/1765/134093
NLFiscaal
Tax Law