Een persoonsgebonden budget (PgB) is een som geld waarmee mensen die hulp en begeleiding nodig hebben als gevolg van een aandoening, deze zorg naar eigen inzicht kunnen inkopen. Het PgB wordt gezien als een belangrijk instrument om verder vorm te geven aan vraagsturing in de Nederlandse gezondheidszorg. Momenteel hebben ruim 35.000 mensen een PgB. Over mensen met een PgB, budgethouders, en hun mantelzorgers is tot op heden echter weinig bekend. Daarom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de vereniging van budgethouders Per Saldo, een onderzoek onder budgethouders en hun mantelzorgers uitgevoerd. Dit is het eerste onderzoek in Nederland van deze omvang onder budgethouders, hun primaire mantelzorger en het gebruik van het PgB in verschillende zorgsituaties. In totaal werkten 609 budgethouders en 522 mantelzorgers verspreid over het hele land mee aan dit onderzoek, dat werd uitgevoerd tussen december 2001 en februari 2002. Twee op de drie budgethouders geeft aan dat ze al voor de aanvraag van het PgB wisten op welke manier ze hulp zouden inschakelen. De belangrijkste reden om een PgB aan te vragen was dan ook de wens om de benodigde zorg naar eigen inzicht in te richten (58%). Budgethouders zijn gemiddeld voor 56,5 uur per maand geïndiceerd en ontvangen een bedrag van 1308 Euro per maand. Naast het inhuren van freelancers, iemand van de reguliere of commerciële thuiszorg, gebruiken veel budgethouders een deel van het PgB om hun mantelzorger te vergoeden voor (een deel van) de zorgtaken die hij of zij verricht en voor eventuele reiskosten.

informal care, long term care, personal budgets, respite care
hdl.handle.net/1765/1341
Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)

van den Berg, B, van Exel, N.J.A, van den Bos, G.A.M, & Koopmanschap, M.A. (2003). Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1341